• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2018

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2018 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2018

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce? Absolvujte kurz v oblasti administrativy, IT nebo zemědělství. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Nacházíte se: Projekty Věk a zdravotní stav není podstatný

Věk a zdravotní stav není podstatný registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004088

Stručný obsah projektu
Projekt řeší zaměstnávání cílové skupiny osob se zdravotním postižením (OZP) ve věku 50 – 64 let (především dlouhodobě nezaměstnaných). Projektové aktivity jsou zvoleny s ohledem na cílovou skupinu a zjištěné požadavky trhu práce. Cílová skupina bude pocházet zejména z města Orlová a sousedních měst. Město Orlová patří do okresu Karviná, který eviduje druhou největší nezaměstnanost ze všech okresů ČR. V rámci realizace projektu bude zvyšována kvalifikace (zapojením do celoživotního vzdělávání) cílové skupiny bez ohledu na kvalifikační úroveň a jejich následné zařazení do pracovního procesu.
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zaměstnání 15 účastníků projektu po úspěšném absolvování vzdělávání (počet je minimální).
Dílčí cíle projektu
 • Zjištění specifických vzdělávacích a pracovních potřeb, osobnostních a kvalifikačních předpokladů důležitých pro nasměrování na vhodné vzdělávání u 40 OZP.
 • Zvýšení motivace k získání různých dovedností podle úrovně postižení a potenciálu u minimálního počtu 25 OZP.
 • Zvýšení, změna nebo rozšíření kvalifikace v akreditovaných rekvalifikačních kurzech u minimálního počtu 12 OZP bez ohledu na jejich kvalifikační úroveň.
 • Zvýšení manuálních dovedností v neakreditovaných vzdělávacích programech u minimálního počtu 8 OZP bez ohledu na jejich kvalifikační úroveň.
 • Realizace 5ti vzdělávacích programů ve městě Orlová, které budou klást důraz na specifické potřeby OZP pro zajištění efektivity vzdělávání.
 • Zajištění krátkodobých praxí po ukončení vzdělávání cílové skupiny (před nástupem do zaměstnání) u minimálního počtu 20 OZP.
 • Rozšíření povědomí u minimálního počtu 10 zaměstnavatelů o možnostech podpory při zaměstnávání OZP z aktivní politiky zaměstnanosti ÚP. Navázání spolupráce se 4 zaměstnavateli v Orlové a okolí, kteří již zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Jedná se o počet minimální.
 • Rozšíření využívání flexibilních forem práce u minimálního počtu 5 zaměstnavatelů (z Orlové a okolí), kteří zaměstnají účastníky projektu.
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z, z.s.
Cílová skupina
Nezaměstnané osoby se zdravotním postižením ve věku 50 – 64 let.
Termín realizace projektu
1. března 2017 – 31. prosince 2018
Místo realizace aktivit
 • Polní 963, Orlová-Lutyně
Kontaktní osoby
Projektové aktivity
 1. Poradenské a informační činnosti a programy:
  • Řízené poradenství ke změně kvalifikace
  • Řízené poradenství pro získání manuálních dovedností v rukodělných aktivitách
  • Individuální poradenství účastníkům
 2. Motivační aktivity:
  • Příprava na požadavky zaměstnavatelů nabízející volná pracovní místa
  • Aktivity vedoucí ke zvýšení osobní motivace účastníka
  • Motivace účastníků k zařazení do aktivit projektu
 3. Rozvoj základních kompetencí:
  1. Základní kurz PC - absolvují osoby bez větších zkušeností v práci s PC.
   Termín: květen – srpen 2017.
  2. Kurz PC pro rekvalifikační kurzy – absolvují osoby, které již mají zkušenosti v práci s PC.
   Termín: květen – srpen 2017.
 4. Akreditované rekvalifikační kurzy:
  1. Asistent/ka, Sekretář/ka.
   Termín: červen – červenec 2017.
  2. Obchodní zástupce.
   Termín: červenec – srpen 2017.
  3. Výroba zákusků a dortů.
   Termín: srpen – říjen 2017.
 5. Neakreditované vzdělávací programy:
  1. Jednoduché základy šití se zaměřením na výrobu hraček a patchworkové techniky.
   Termín: říjen – listopad 2017.
  2. Ruční výroba svíček z parafínu a včelího vosku.
   Termín: prosinec – leden 2017.
 6. Odborná praxe: Všichni účastníci projektu absolvují po úspěšném ukončení vzdělávacích aktivit měsíční odborné praxe.
 7. Zprostředkování zaměstnání
 8. Doprovodná opatření:
  1. účastníkům vzdělávacích aktivit je propláceno cestovné
  2. frekventantům vzdělávacího projektu Výroba zákusků a dortů budou proplaceny náklady na pořízení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství
  3. všem novým zaměstnancům budou proplaceny náklady za povinné vstupní zdravotní prohlídky
  4. úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům zaměstnávajícím účastníky projektu
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Projekt Věk a zdravotní stav není podstatný je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.