• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2024

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2024 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2024

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Akreditované kurzy Chůva pro děti v dětské skupině

Chůva pro děti v dětské skupině

Rozsah rekvalifikačního kurzu
 • 132 hodin teoretická část + 40 hodin praktická část + 4 hodiny závěrečná zkouška
Obsah rekvalifikačního kurzu
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině
Termín zahájení a harmonogram výuky
 • 13. 1. - 1. 3. 2024 V
 • 9. 3. – 26. 4. 2024 V
 • 4. 5. – 21. 6. 2024 V
 • 15. 7. - 15. 8. 2024
 • 7. 9. - 1. 11. 2024 V
 • 2. 11. – 16. 12. 2024 V
 • V víkendový kurz
Případné změny a aktuální nabídky jsou uvedeny na našem facebooku.
Výuka kurzu může na základě požadavků účastníků probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.
Cena rekvalifikačního kurzu
11 900 Kč
(v ceně závěrečná zkouška, výukový materiál)
Cena rozdílové zkoušky
→ pro osoby, které již absolvovaly jinou PK v oblasti "Chůvy"
 • 3 388 Kč vč. DPH
 • 1 936 Kč vč. DPH (dvoudenní přípravný kurz k rozdílové zkoušce)
Vstupní předpoklady účastníka
Ukončené základní vzdělání. Zdravotní způsobilost. Účastník musí být bez logopedické vady.
Profil absolventa
Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Bude zvládat péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech, bude umět vést dítě k základním hygienickým návykům a znát zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získá praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků. Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, bude umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Bude vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Bude se rovněž orientovat v legislativě související s péčí o děti i pracovněprávními vztahy a získá základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Rovněž bude ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.
Místo konání
 • Frýdek-Místek, Radniční 1235
 • Havířov-Město, Mírová 375/1
 • Karviná, Masarykovo nám. 2457/10
 • Ostrava, Hlavní třída 6147
Ukončení kurzu
Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a předáním osvědčení o získání profesní kvalifikace a potvrzení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.