• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2023

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2023 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2023

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Akreditované kurzy Manažer

Manažer

Rozsah rekvalifikačního kurzu
120 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška
Obsah rekvalifikačního kurzu
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Management
 • Vedení porad, firemní komunikace, jednání managementu
 • Manažerské rozhodování
 • Projektový management PM
 • Time management
 • Manažerská etika a firemní kultura
 • Motivace zaměstnanců k pracovnímu výkonu
 • Psychologie práce, psychologie řízení, stres management
 • Leadership a styly vedení
 • Koučování, Mentoring, Facilitace, Meditace
 • Finanční management
 • Verbální (slovní) a nonverbalní (mimoslovní) komunikace
 • Umění přesvědčit – startegie argumentace
 • Konflikty, jejich řešení a řízení v reálné praxi, asertivní jednání
Termín zahájení a harmonogram výuky
 • 17. 4. - 26. 5. 2023
 • 11. 9. - 20. 10. 2023
Případné změny a aktuální nabídky jsou uvedeny na našem facebooku.
Výuka kurzu může na základě požadavků účastníků probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.
Cena rekvalifikačního kurzu
18 900 Kč
(v ceně závěrečná zkouška, výukový materiál)
Vstupní předpoklady účastníka
Ukončené střední vzdělání.
Profil absolventa
Absolvent vzdělávacího programu Manažer je plně seznámen s problematikou profese „Manažer“. Získá manažerské, komunikační a psychologické dovednosti a schopnosti. Zná základní manažerské postupy a techniky, jak vést kolektiv.
Umí efektivně plánovat, organizovat, vést, rozhodovat a kontrolovat jemu svěřené organizace.
Místo konání
 • Frýdek-Místek, Radniční 1235
 • Havířov-Město, Mírová 375/1
 • Karviná, Masarykovo nám. 2457/10
 • Ostrava, Hlavní třída 6147
Ukončení kurzu
Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a předáním osvědčení o rekvalifikaci.