• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2023

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2023 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2023

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty Nová šance

Nová šance, nový smysl života

Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na rozšíření kvalifikace osob zdravotně postižených a jejich následné umístění na trh práce.
Moravskoslezský kraj zahrnuje oblasti s největším počtem nezaměstnaných osob. Mezi nezaměstnanými je značná část osob se zdravotním postižením (OZP). OZP, s potenciálem a zájmem o uplatnění na trhu práce, nemají vzhledem ke svým omezením, případné nízké vzdělanostní úrovni, v mnohých případech velkou šanci získat zaměstnání a hrozí jim bezprostřední riziko sociální exkluze, v některých případech již sociálně vyloučené jsou.
U těchto osob vstupují do popředí ekonomické, sociální a psychické problémy, ale také problémy přiměřeného smyslu života, problémy pocitu lidské důstojnosti. Projekt je určen pro dlouhodobě nezaměstnané OZP.
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je poskytnutí pomoci OZP, které jsou těžce uplatnitelné na trhu práce. Pomoc se bude týkat vyřešení jejich nelehké situace s uplatněním na trhu práce, kdy vzhledem ke svým handicapům, omezením a jiným problémům nejsou atraktivní pro zaměstnavatele a nemohou vykonávat mnoho činností.
Cílová skupina absolvuje vhodné rekvalifikační kurzy, díky kterým si doplní konkrétní kvalifikaci. Účastníci projektu s potenciálem stát se OSVČ, absolvují také rekvalifikační kurz Základy podnikání.
Pro získání pracovních zkušeností nastoupí účastníci projektu po ukončení vzdělávání na pracovní místa na zkoušku. Následně zahájí konkrétní OZP samostatnou výdělečnou činnost. Ostatní OZP budou umístěny na pracovní místa, odpovídajícím jejich nově získané kvalifikaci, do vhodných organizací.
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z
 • AZHA- Asociace zdravotně hendikepovaných akademiků
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením maximálně středoškolsky vzdělané, které jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání.
Termín realizace projektu
1. května 2012 – 31. ledna 2014
Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt Nová šance, nový smysl života je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Změny projektu
Nebyl realizován rekvalifikační kurz Základy podnikání a klíčová aktivita Poradenství osobám samostatně výdělečně činným, vzhledem k obavám cílové skupiny zahájit samostatnou výdělečnou činnost. V souvislosti s touto změnou došlo k navýšení o jeden běh RK Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví a RK Manikúra vč. nehtové modeláže. Tyto rekvalifikační kurzy proběhly celkem ve 3 bězích.
Místo realizace aktivit v Moravskoslezském kraji
 • Karviná – Hranice, Rudé armády 1820/31 (KAVOZ)
 • Karviná – Fryštát, ul. K. Śliwky 58/5a (kurzy v oblasti masérství a manikúry)
Kontaktní osoby
Projektové aktivity
 1. Bilanční a pracovní diagnostika – pro doporučení k další práci s jednotlivcem, zařazení na konkrét. rekvalifikaci, pro zjištění schopností, vzděláv. a pracovního potenciálu účastníka projektu. Termín realizace červenec – listopad 2012.
 2. Akreditované rekvalifikační kurzy:
  1. Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravot. zařízení. Termín: září – prosinec 2012 (proběhnou 2 běhy kurzu).
  2. Manikúra včetně nehtové modeláže. Termín: září – prosinec 2012 (proběhnou 2 běhy kurzu).
  3. Výroba zákusků a dortů. Termín: září – prosinec 2012 (proběhnou 2 běhy kurzu).
  4. Základy podnikání. Termín: únor – červen 2013
  Osoby, které mají zájem podnikat v oblastech, ve kterých budou realizovány kurzy, mohou dále pokračovat v kurzu Základy podnikání využívat služeb poradenského centra, které jim pomůže při založení živností a v začátcích podnikání.
 3. Pracovní místa na zkoušku: 3 měsíční odborná praxe v organizacích se zaměřením do oblastí, pro kterou účastník projektu získá kvalifikaci.
 4. Individuální podpora a poradenství:
  • zajištění dostatečné informovanosti o možnostech vzdělávání
  • motivace setrvání v procesu vzdělávání, započatém studiu
  • pomoc při řešení problémů, které by mohly vést k ukončení účasti v projektu
  • individuální přístup ke každému účastníkovi
  • možnost opakovaného vysvětlení učiva
  • kontrola, zadávání domácí přípravy nad rámec výuky
  • pomoc při přípravě na pracovní činnost
  • poradenství během výkonu pracovní činnosti
  • řešení veškerých nejasností, potřeb, nedostatků při výkonu pracovní činnosti
  • pomoc a zajištění udržení zaměstnání
 5. Zprostředkování zaměstnání
 6. Poradenství osobám samostatně výdělečně činným: osoby cílové skupiny, které se rozhodnou zahájit samostatnou výdělečnou činnost, se mohou poradit s kvalifikovanou osobou v otázkách o založení, zahájení i provozování živnosti.
 7. Doprovodná opatření: účastníkům vzdělávacích aktivit je propláceno cestovné, v případě potřeby zajištěno hlídání dětí příp. zdravotně postižených žijících ve společné domácnosti.
 8. Podpora uplatnění na trhu práce (příspěvek na úhradu mzdových nákladů): Organizace, které budou zaměstnávat absolventy kurzů, získají příspěvek na úhradu jejich mzdových nákladů.
 9. Semináře a závěrečná konference

Všechny projektové aktivity určené pro osoby cílové skupiny jsou bezplatné.

Výsledky projektu
 1. Rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví proběhl v termínech:
  • 17. 9. – 22. 10. 2012
   Počet úspěšných absolventů 5.
  • 26. 11. 2012 – 8. 1. 2013
   Počet úspěšných absolventů 4.
  • 25. 6. – 30. 7. 2013
   Počet úspěšných absolventů 7.
 2. Rekvalifikační kurz Manikúra včetně nehtové modeláže proběhl v termínech:
  • 24. 9. – 26. 10. 2012
   Počet úspěšných absolventů 4.
  • 26. 11. 2012 – 7. 1. 2013
   Počet úspěšných absolventů 3.
  • 1. 7. – 30. 7. 2013
   Počet úspěšných absolventů 8.
 3. Rekvalifikační kurz Výroba zákusků a dortů proběhl dosud v jednom běhu v termínu:
  • 24. 9. – 9. 11. 2012
   Počet úspěšných absolventů 4.
  • 25. 3. – 10. 5. 2013
   Počet úspěšných absolventů 4.
 4. Díky realizovanému projektu získalo zatím zaměstnání 23 osob.
Zhodnocení projektu
Projekt Nová šance, nový smysl života byl dne 31. ledna 2014 ukončen. Celkem se do jeho realizace zapojilo 51 osob cílové skupiny, které absolvovaly minimálně jednu klíčovou aktivitu. Akreditované rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo 39 osob. Do pracovního poměru se podařilo začlenit v průběhu realizace projektu 23 jeho účastníků.