• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2023

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2023 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2023

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty Projekty podpořené Nadací OKD

Projekty podpořené Nadací OKD

Nadace OKD

1. Obnova včelařství

Obsah projektu
Projekt Obnova včelařství byl zaměřen na rozvoj včelařství v regionu Těšínských Beskyd, a to přiblížením řemesla široké veřejnosti a realizací vzdělávacích programů pro osoby se zájmem věnovat se chovu včel.
Projektových aktivit se zúčastnilo mnoho osob především z regionu Těšínských Beskyd.
Termín realizace
23. 4. 2014 – 30. 11. 2014
Výstupy projektu
V rámci vzdělávacích aktivit bylo
 • 18 osob proškoleno v oblasti chovu včel prostř. vzdělávacích programů
 • realizováno 8 přednášek pro širokou veřejnost za účasti cca 20 osob na každé z nich
Díky projektu byla zahájena nová aktivita naší organizace v oblasti včelařství. Projekt přispěl k rozvoji tohoto řemesla, které vytváří mnoho produktů a přispívá k udržení ekologické stability krajiny.
Poskytovatel podpory
Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu ve výši 102 380 Kč poskytla NADACE OKD v rámci programu Pro budoucnost.

2. Ruční výroba svíček

Obsah projektu
Projekt byl zaměřen na zahájení výrobního programu zaměřeného na ruční výrobu svíček z parafínu a včelího vosku. Díky projektu získaly 2 osoby se zdravotním postižením zaměstnání na nově vytvořených pracovních místech u naší organizace.
Termín realizace
1. 5. 2015 – 30. 11. 2015
Výstupy projektu
 • Dvě nově vytvořená pracovní místa - realizací projektu vznikla 2 nová pracovní místa pro OZP. Pracovní podmínky a prostředí byly upraveny možnostem a potřebám nově zaměstnaných osob.
 • Výrobní program zaměřený na ruční výrobu svíček z parafínu a včelího vosku - díky projektu došlo k zahájení nové aktivity naší organizace a rozšíření nabídky poskytovaných služeb.
 • Vytvoření statutu zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% OZP.
Poskytovatel podpory
Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu ve výši 80 000 Kč poskytla NADACE OKD v rámci programu Pro region.

3. Patchwork

Obsah projektu
Hlavním cílem projektu byl vznik nové činnosti naší organizace zaměřené na výrobu textilních výrobků (polštáře, deky, ubrusy, hračky, tašky, oděvy, kabelky aj.) formou moderní patchworkové techniky.
Nový výrobní program vytvořil nová chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.
Termín realizace
2. 5. 2016 – 31. 12. 2016
Výstupy projektu
 • Vytvoření 2 nových chráněných pracovních míst – projekt vytvořil 2 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Pracovní místa a pracovní prostředí respektují možnosti a potřeby nových zaměstnanců a jejich různá omezení. Při pracovní činnosti nových zaměstnanců jsou využívány flexibilní formy zaměstnávání.
 • Zahájení nového výrobního programu.
Poskytovatel podpory
Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu ve výši 112 000 Kč poskytla NADACE OKD v rámci programu Pro region.

4. Finanční a počítačová gramotnost

Obsah projektu
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení vzdělanostní úrovně ve finanční a počítačové gramotnosti u cílové skupiny. V rámci projektu jsme chtěli v oblasti počítačové gramotnosti pomoct zejména nezaměstnaným osobám a seniorům v získání nových dovedností, které jim umožní lépe se orientovat na trhu práce a komunikovat s okolním světem.
Rozvoj finanční gramotnosti byl především zaměřen na osoby ve špatné finanční situaci a také seniory. Obsahem vzdělávacího programu bylo hospodaření s vlastními finančními prostředky, zbytečná zadlužování nebo například využívání platebních prostředků.
Termín realizace
1. 4. 2017 – 31. 12. 2017
Výstupy projektu
 • Zvýšení počítačové gramotnosti u 54 účastníků projektu – vzdělávací program, v rozsahu 40 hodin, zaměřený především na získání základních znalostí v obsluze osobního počítače (případně rozšíření stávajících nedostatečných znalostí) absolvovalo celkem 54 osob cílové skupiny.
 • Zvýšení finanční gramotnosti u 46 účastníků projektu – vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, v rozsahu 16 hodin, absolvovalo 46 účastníků projektu.
Poskytovatel podpory
Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu ve výši 50 000 Kč poskytla NADACE OKD v rámci programu Pro region.