• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2022

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2022 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2022

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Nacházíte se: Projekty Uplatnění mozkových trustů osob se ZP

Uplatnění mozkových trustů osob se zdravotním postižením na trhu práce

Stručný obsah projektu
Česká republika eviduje velký počet osob se zdravotním postižením, tento počet neustále roste díky řadě různých aspektů. Mnoho institucí pomáhá osobám se zdravotním postižením vypořádat se s problémy, které je každodenně provázejí. Avšak nutná pomoc týkající se komplexního řešení problémů zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zatím nevyskytuje.
Projekt je určen pro všechny osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh postižení, které jsou uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání.
Hlavní cíl projektu
Hlavní cílem projektu je vytvoření metodiky komplexního zaměstnávání osob se zdravotním postižením a prostřednictvím jejího ověření, individuálním přístupem a spolupráce cílové skupiny zajistit umístění co největšího počtu těchto osob na trhu práce. Cílem není pouze umístění osob se zdravotním postižením na trh práce, ale pomocí klíčových projektových aktivit zajistit cílové skupině získání práce, která je adekvátní jejímu vzdělání, schopnostem, dovednostem, pracovnímu potenciálu.Při hledání pracovního místa se bude vycházet z možností klienta a ne z jeho omezení. Budou zjišťovány postoje každého účastníka projektu (co potřebuje, chce, může), jeho znalosti (kurzy, aktivity, příprava doma), praxe a dovednosti (zlepšení praktických dovedností).
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z
 • AZHA- Asociace zdravotně hendikepovaných akademiků
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, které jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání.
Projektové aktivity
 1. Bilanční a pracovní diagnostika, Poradenská činnost – pro doporučení k další práci s jednotlivcem, zařazení na konkrét. rekvalifikaci, příp. do motivačního programu, pro zjištění schopností, vzdělávacího a pracovního potenciálu každého účastníka projektu a doporučení k další činnosti s jednotlivcem.
 2. Motivační programy – cílem programů byla příprava cílové skupiny pro následné rekvalif. kurzy. Motivace a aktivizace cílové skupiny ke vzdělání, zaměstnání a jeho udržení.
 3. Akreditované rekvalifikační kurzy:
  1. Obchodní zástupce - rozsah 128 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška. Termín: únor – duben 2013.
  2. Základy podnikání - rozsah 122 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška (pro osoby, které budou mít zájem zahájit samostatnou výdělečnou činnost je připraveno individuální poradenství). Termín: březen – květen 2013.
  3. Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rozsah 126 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška. V současné době probíhá.
  4. Asistent, asistentka - rozsah 478 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška. Proběhl v první polovině roku 2012.
  5. Asistent/ka, sekretář/ka s praxí a s výukou anglického jazyka - rozsah 664 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška (odborná praxe je v rozsahu 320 hodin – bude zajištěna realizátory ve vhodných organizacích). Termín: říjen 2012 – duben 2013.
  6. Účetnictví s využitím výpočetní techniky - rozsah 160 hodin + 5 hodin závěrečná zkouška. Proběhl v první polovině roku 2012.
 4. Poradenství v začátcích podnikání: osoby cílové skupiny, které se rozhodnou zahájit samostatnou výdělečnou činnost se mohou poradit s kvalifikovanou osobou v otázkách týkajících se založení, zahájení i provozování živnosti.
 5. Zprostředkování zaměstnání
 6. Workshopy s evaluací, závěrečná konference
 7. Doprovodná opatření: příspěvek na dopravu, příspěvek na doprovod, příspěvek na péči o závislé osoby.
 8. Odborná praxe: realizována především v rámci rekvalif. kurzů obsahujících praktickou část.
 9. Tvorba nových pracovních míst
 10. Audit projektu
Termín realizace projektu
1. října 2011 – 30. června 2013
Místo realizace aktivit
Karviná – Hranice, Rudé armády 1820/31 (KAVOZ)
Realizované aktivity a výstupy projektu
 1. Motivační program: 3 běhy
  1. Termíny realizace: 12. 3. 2012 – 6. 4. 2012, 23. 4. - 30. 5. 2012, 9. 7. 2012 – 26. 7. 2012
  2. Počet úspěšných absolventů: 10 osob (1.běh), 10 osob (2. běh), 8 osob (3. běh)
 2. Rekvalifikační kurz Administrativní pracovník s praxí:
  1. Termín realizace: 16. 4. 2012 – 25. 7. 2012
  2. Počet úspěšných absolventů: 8 osob
 3. Rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky:
  1. Termín realizace: 30. 4. 2012 – 6. 6. 2012
  2. Počet úspěšných absolventů: 8 osob
 4. Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví:
  1. Termín realizace: 24. 9. 2012 – 24. 10. 2012
  2. Počet úspěšných absolventů: 9 osob
 5. Rekvalifikační kurz Administrativní pracovník s praxí a s výukou Anglického jazyka:
  1. Termín realizace: 29. 10. 2012 – 30. 4. 2013
  2. Počet úspěšných absolventů: 13 osob
 6. Rekvalifikační kurz Obchodní zástupce:
  1. Termín realizace: 8. 4. 2013 – 7. 5. 2013
  2. Počet úspěšných absolventů: 9 osob
 7. Rekvalifikační kurz Základy podnikání:
  Tento rekvalifikační kurz byl zahájen 20. 5. 2013. Realizace rekvalifikačního kurzu bude zhodnocena po jeho ukončení.
Nově v projektu proběhly a stále ještě probíhají rekvalifikační kurzy Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví a Manikúra včetně nehtové modeláže. Oba kurzy budou realizovány ve 2 bězích. První běh obou kurzů byl již ukončen 13. 5. (masér) a 14. 5. (manikúra). Vzdělávání se zúčastnilo celkem 8 osob (5 osob úspěšně absolvovalo kurz masérský a 3 osoby kurz manikúry). Druhý běh obou kurzů je v současné době realizován. Jedná se o poslední vzdělávací aktivity tohoto projektu.
Kontaktní osoby

Všechny projektové aktivity určené pro osoby cílové skupiny jsou bezplatné.

Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt Uplatnění mozkových trustů osob se zdravotním postižením na trhu práce je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.