• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2024

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2024 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2024

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty Věk a zdravotní stav není podstatný

Věk a zdravotní stav není podstatný registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004088

Stručný obsah projektu
Projekt řeší zaměstnávání cílové skupiny osob se zdravotním postižením (OZP) ve věku 50 – 64 let (především dlouhodobě nezaměstnaných). Projektové aktivity jsou zvoleny s ohledem na cílovou skupinu a zjištěné požadavky trhu práce. Cílová skupina bude pocházet zejména z města Orlová a sousedních měst. Město Orlová patří do okresu Karviná, který eviduje druhou největší nezaměstnanost ze všech okresů ČR. V rámci realizace projektu bude zvyšována kvalifikace (zapojením do celoživotního vzdělávání) cílové skupiny bez ohledu na kvalifikační úroveň a jejich následné zařazení do pracovního procesu.
Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zaměstnání 15 účastníků projektu po úspěšném absolvování vzdělávání (počet je minimální).
Dílčí cíle projektu
 • Zjištění specifických vzdělávacích a pracovních potřeb, osobnostních a kvalifikačních předpokladů důležitých pro nasměrování na vhodné vzdělávání u 40 OZP.
 • Zvýšení motivace k získání různých dovedností podle úrovně postižení a potenciálu u minimálního počtu 25 OZP.
 • Zvýšení, změna nebo rozšíření kvalifikace v akreditovaných rekvalifikačních kurzech u minimálního počtu 12 OZP bez ohledu na jejich kvalifikační úroveň.
 • Zvýšení manuálních dovedností v neakreditovaných vzdělávacích programech u minimálního počtu 8 OZP bez ohledu na jejich kvalifikační úroveň.
 • Realizace 5ti vzdělávacích programů ve městě Orlová, které budou klást důraz na specifické potřeby OZP pro zajištění efektivity vzdělávání.
 • Zajištění krátkodobých praxí po ukončení vzdělávání cílové skupiny (před nástupem do zaměstnání) u minimálního počtu 20 OZP.
 • Rozšíření povědomí u minimálního počtu 10 zaměstnavatelů o možnostech podpory při zaměstnávání OZP z aktivní politiky zaměstnanosti ÚP. Navázání spolupráce se 4 zaměstnavateli v Orlové a okolí, kteří již zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Jedná se o počet minimální.
 • Rozšíření využívání flexibilních forem práce u minimálního počtu 5 zaměstnavatelů (z Orlové a okolí), kteří zaměstnají účastníky projektu.
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z, z.s.
Cílová skupina
Nezaměstnané osoby se zdravotním postižením ve věku 50 – 64 let.
Termín realizace projektu
1. března 2017 – 31. prosince 2018
Místo realizace aktivit
 • Polní 963, Orlová-Lutyně
Kontaktní osoby
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Projekt Věk a zdravotní stav není podstatný je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projektové aktivity
 1. Poradenské a informační činnosti a programy:
  • Řízené poradenství ke změně kvalifikace
  • Řízené poradenství pro získání manuálních dovedností v rukodělných aktivitách
  • Individuální poradenství účastníkům
 2. Motivační aktivity:
  • Příprava na požadavky zaměstnavatelů nabízející volná pracovní místa
  • Aktivity vedoucí ke zvýšení osobní motivace účastníka
  • Motivace účastníků k zařazení do aktivit projektu
 3. Rozvoj základních kompetencí:
  1. Základní kurz PC - absolvují osoby bez větších zkušeností v práci s PC.
   Termín: květen – srpen 2017.
  2. Kurz PC pro rekvalifikační kurzy – absolvují osoby, které již mají zkušenosti v práci s PC.
   Termín: květen – srpen 2017.
 4. Akreditované rekvalifikační kurzy:
  1. Asistent/ka, Sekretář/ka.
   Termín: 26. 6. 2017 - 29. 9. 2017.
  2. Obchodní zástupce.
   Termín: 11. 10. 2017 - 9. 11. 2017.
  3. Výroba zákusků a dortů.
   Termín: 15. 8. 2017 - 2. 10. 2017.
 5. Neakreditované vzdělávací programy:
  1. Jednoduché základy šití se zaměřením na výrobu hraček a patchworkové techniky.
   Termín: 25. 9. 2017 - 1. 11. 2017.
  2. Ruční výroba svíček z parafínu a včelího vosku.
   Termín: 22. 1. 2018 - 19. 3. 2018.
 6. Odborná praxe: Všichni účastníci projektu absolvují po úspěšném ukončení vzdělávacích aktivit měsíční odborné praxe.
 7. Zprostředkování zaměstnání
 8. Doprovodná opatření:
  1. účastníkům vzdělávacích aktivit je propláceno cestovné
  2. frekventantům vzdělávacího projektu Výroba zákusků a dortů budou proplaceny náklady na pořízení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství
  3. všem novým zaměstnancům budou proplaceny náklady za povinné vstupní zdravotní prohlídky
  4. úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům zaměstnávajícím účastníky projektu
Výsledky projektu
Účastníci projektu (celkem 27 osob) absolvovali bezplatně výše popsané klíčové aktivity, prostřednictvím kterých si zvýšili šanci opětovně se integrovat na trh práce. Projektové aktivity probíhaly ve městě Orlová. Pracovní činnost zaměstnaných osob pak také v sousedních městech. Projekt byl účastníky hodnocen velice pozitivně, i z tohoto důvodu se budeme pokoušet o realizaci dalších obdobných projektů.
 1. Naplnění stanovených indikátorů:
  Celkový počet účastníků – indikátor se nám podařilo naplnit na 108 %. Plánovaný počet účastníků projektu (25 osob) byl překročen o 2 osoby. Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – i tento indikátor byl překročen. Původní odhad činil 20 úspěšných absolventů projektových vzdělávacích programů. Nakonec novou kvalifikaci získalo 24 osob. Indikátor tak byl naplněn na 120 %.
 2. Dosažené přínosy v zaměstnání účastníků projektu:
  V průběhu realizace projektu získalo zaměstnání 17 osob na pracovní smlouvu. I po ukončení projektu nadále pracuje 12 z nich. Nepředpokládá se ukončení jejich pracovní činnosti v blízké budoucnosti. Tento stav považujeme za úspěch, jelikož se cílová skupina skládala z osob převážně dlouhodobě nezaměstnaných s různými hendikepy.