• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2024

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2024 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2024

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty Z domácnosti do práce

Z domácnosti do práce

Stručný obsah projektu
Hlavním záměrem předkládaného projektu je realizace akreditovaných rekvalifikačních kurzů, které jsou trhem práce žádané a vhodné pro jakékoliv cílové skupiny, i pro osoby pečující o děti do 15 let věku, které jsou cílovou skupinou projektu. Osoby pečující o děti, především osoby na rodičovské dovolené ztrácejí kontakt s pracovním trhem a také důležité pracovní návyky.
Pro opětovný nástup na trh práce je nutné u cílové skupiny obnovit pracovní návyky, připravit ji na rekvalifikaci a pomoct při vstupu na trh práce a udržení pracovní pozice.
Hlavní cíl projektu
Projekt reaguje na aktuální finanční krizi spojenou s růstem nezaměstnanosti. Jeho hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti osob pečujících o děti do 15ti let věku, tedy osob patřících v současné době k nejvíce ohroženým na trhu práce. Hlavními cíly projektu je intenzívní a individuální pomoc osobám, které jsou pro svou současnou nezaměstnanost těžce uplatnitelné na trhu práce. Pomoc je zaměřená zejména na poskytnutí možnosti absolvovat trhem práce požadované vzdělávací programy, které zvýší šance účastníků projektu na získání zaměstnání. Dalšími neméně významnými cíli projektu jsou:
 • zajištění vhodného pracovního uplatnění dle získané kvalifikace v organizacích pro co nejvíce absolventů rekvalifikací
 • pomoc novým OSVČ
 • usnadnění účasti v projektu (zajištění hlídání dětí)
Projekt Z domácnosti do práce, je projektem nadregionálním, který probíhá současně v Moravskoslezském a Středočeském kraji.
Realizátoři
 • Aktivní život od A do Z
Partneři
 • MIPECOM, s.r.o.
 • Mateřské centrum Šťastné srdce, o.s.
 • Dotyk, o.s.
Cílová skupina
Uchazeči/čky a zájemci/kyně o zaměstnání – fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku.
Termín realizace projektu
1. března 2012 – 28. února 2014
Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt Z domácnosti do práce je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Místo realizace aktivit
 • Karviná – Hranice, Rudé armády 1820/31 (KAVOZ)
 • Karviná – Fryštát, ul. K. Śliwky 58/5a (kurzy v oblasti masérství a manikúry)
Kontaktní osoby
Projektové aktivity
 1. Bilanční a pracovní diagnostika – pro doporučení k další práci s jednotlivcem, zařazení na konkrétní rekvalifikaci, příp. do motivačního programu, pro zjištění schopností, vzdělávacího, pracovního potenciálu účastníka, doporučení k další činnosti s jednotlivcem. Termín: květen 2012 – březen 2013.
 2. Motivační programy – cílem programů, které probíhají současně v Moravskoslezském a Středočeském kraji, je:
  • Zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a volných pracovních míst na trhu práce
  • Příprava na absolvování rekvalifikačního kurzu
  • Obnova pracovních návyků pro motivaci a aktivizaci k zaměstnání a jeho udržení
  • Opětovné zapojení do procesu vzdělávání
  • Osvojení dovedností, které lze uplatnit v rekvalifikaci, v zaměstnání i běžném životě.
  Termín: červenec 2012 – březen 2013
 3. Akreditované rekvalifikační kurzy realizované v Moravskoslezském kraji:
  1. Manikúra a nehtová modeláž.
   Termín: leden – březen 2013.
  2. Masér pro sportovní a rekondiční masáže.
   Termín: leden – březen 2013.
  3. Obchodní zástupce.
   Termín: duben – červen 2013.
  4. Finanční poradce.
   Termín: červen – srpen 2013.
  5. Základy podnikání.
   Termín: říjen – prosinec 2012.
 4. Akreditované rekvalifikační kurzy realizované ve Středočeském kraji:
  1. Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL.
   Termín: leden – březen 2013.
  2. Správce počítačové sítě MS Windows.
   Termín: duben – červen 2013.
  3. Programátor.
   Termín: duben – červen 2013.
  4. Obchodní zástupce.
   Termín: duben – červen 2013.
  5. Finanční poradce.
   Termín: červen – srpen 2013.
  6. Základy podnikání.
   Termín: říjen – prosinec 2012.
 5. Zprostředkování zaměstnání
 6. Podpora uplatnění na trhu práce (příspěvek na úhradu mzdových nákladů): Organizace, které budou zaměstnávat absolventy rekvalifikačních kurzů, získají příspěvek na úhradu jejich mzdových nákladů.
 7. Doprovodná a podpůrná opatření: Účastníkům je zajištěno hlídání dětí v prostorách, kde se vzdělávají, pracovníky partnerských mateřských center. Účastníkům je rovněž propláceno jízdné a zajištěno občerstvení v době vzdělávání.
 8. Poradenství pro OSVČ: osoby cílové skupiny, které chtějí zahájit samostatnou výdělečnou činnost, se mohou poradit v otázkách týkajících se založení, zahájení i provozování živnosti.
 9. Semináře a závěrečná konference.

Všechny projektové aktivity určené pro osoby cílové skupiny jsou bezplatné.

Výstupy a výsledky realizovaného projektu v Moravskoslezském kraji
V Moravskoslezském kraji již proběhly všechny plánované vzdělávací aktivity. Účastníci projektu prošli Bilanční a pracovní diagnostikou, Motivačním programem a poté absolvovali rekvalifikační kurzy: V rámci vzdělávacích aktivit byla provedena jedna změna. Původně měl proběhnout v rámci projektu rekvalifikační kurz Finanční poradce. Vzhledem k nezájmu cílové skupiny nebyl kurz realizován a došlo k jeho nahrazení rekvalifikačním kurzem Obchodní zástupce, který byl realizován ve 2 bězích.
Díky realizovanému projektu získalo zaměstnání na hlavní pracovní poměr 35 osob cílové skupiny, 5 účastníků projektu zahájilo samostatnou výdělečnou činnost.