• Akreditované kurzy

  Hledáte již dlouho práci, máte zdravotní handicap nebo jste na mateřské dovolené? Akreditovaný rekvalifikační kurz zvýší vaše šance na trhu práce,
  více

 • Termíny kurzů v roce 2023

  Termíny vzdělávacích kurzů na rok 2023 najdete v informacích vždy u příslušného zvoleného kurzu,
  předkládáme také kompletní přehled termínů na celý rok 2023

 • Neakreditované kurzy

  Jste znevýhodněn na trhu práce?
  Absolvujte kurz v oblasti administrativy nebo informačních technologií. Pomůžeme vám dále najít pracovní uplatnění,
  více

 • Přihláška

  Využijte naši nabídku rekvalifikačních a vzdělávacích programů, či zájmových kurzů, vyberte si kurz, přihlaste se a změňte od základů svůj život,
  více

Projekty

Projekty

Vytváříme a realizujeme projekty financované ze státního rozpočtu, finančních prostředků EU, nadací.

Nová kariéra
Projekt je zaměřen na integrací osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných (které zároveň pečují o dítě do 15 let věku) na trh práce.
Projektové aktivity jsou zvoleny s ohledem na cílovou skupinu a zjištěné požadavky trhu práce.
V rámci realizace projektu bude zvyšována kvalifikace (zapojením do celoživotního vzdělávání) cílové skupiny a jejich následné zařazení do pracovního procesu.
Hlavním cílem projektu je zaměstnání min. počtu 17 účastníků projektu po úspěšném absolvování vzdělávání, více.
Nová šance, nový smysl života
Projekt je zaměřen na rozšíření kvalifikace OZP a jejich následné umístění na trh práce.
Cílová skupina absolvuje rekvalifikační kurzy, kde si doplní kvalifikaci. Účastníci projektu s potenciálem stát se OSVČ, absolvují také rekvalifikační kurz Základy podnikání.
Pro získání pracovních zkušeností nastoupí účastníci projektu na pracovní místa na zkoušku, poté zahájí samostatnou výdělečnou činnost, více.
Obnova včelařství
Projekt je zaměřen na rozvoj včelařství v regionu Těšínských Beskyd, a to přiblížením řemesla široké veřejnosti a realizací vzdělávacích programů pro osoby se zájmem věnovat se chovu včel. Projekt přispívá k rozvoji tohoto řemesla, které vytváří mnoho produktů a přispívá k udržení ekologické stability krajiny, více.
Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Směr nového života
Obsahem projektu je zvýšení vzdělanostní úrovně a integrace dlouhodobě nezaměstnaných OZP zpět na trh práce.
Hlavním cílem projektu je podpořit motivaci OZP vzdělávat se a získat udržitelné zaměstnání, více.
Uplatnění mozkových trustů osob se zdravotním postižením (ZP) na trhu práce
Projekt je určen pro všechny osoby se ZP bez ohledu na druh postižení, které jsou uchazeči či zájemci o zaměstnání.
Hlavní cílem projektu je vytvoření metodiky komplex. zaměstnávání osob se ZP, zajistit umístění na trhu práce a zajistit získání práce adekvátní vzdělání, schopnostem, dovednostem, pracovnímu potenciálu osobám se ZP, více.
Věk a zdravotní stav není podstatný
Projekt je určen pro osoby se zdravotním postižením (OZP) ve věku 50 – 64 let (především dlouhodobě nezaměstnané).
Hlavním cílem projektu je zaměstnání 15 účastníků projektu po úspěšném absolvování vzdělávání, více.
Z domácnosti do práce
Projekt je zaměřen na realizaci akreditovaných rekvalifikačních kurzů, které jsou žádané trhem práce a vhodné pro cílovou skupinu projektu - osoby pečující o děti do 15 let věku patřících v současné době k nejvíce ohroženým na trhu práce.
Hlavním cílem je intezivní a individuální pomoc těmto znevýhodněným osobám, více.